A Székelyföldi Közpolitikai Intézet állást hirdet Tudományos Munkatárs munkakör betöltésre

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidővel)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Sepsiszentgyörgy, Olt utca, 8 szám, B2 iroda.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Adatgyűjtés és adatfeldolgozás társadalomtudományi jellegű kutatásokban, beleértve egyaránt kvantitatív (statisztikai adatfeldolgozás) és kvalitatív jellegű módszereket (pl. sajtó- és tartalomelemzés, terepen készített interjúk)
 • Szakirodalmi jellegű anyagok elolvasása és alkalmazása, beleértve angol nyelvű szakirodalmat
 • Kutatási jelentések, ismertetők, bemutatók, híranyagok összeállítása
 • Többnyire irodai, viszont esetenként terepen végzett munka
 • Egyéb tudományos munka.

Illetmény és juttatások:

Nettó kezdő fizetés 2500 lej.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú (egyetemi) végzettség, humán-, jogi és/vagy társadalomtudományi szakirány
 • román és angol idegen nyelvből minimum C1 típusú nyelvi kompetencia,
 • legalább egy tudományos publikáció
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete (Office, főleg Excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mesteri diploma és/vagy doktori hallgatói státus
 • felsőfokú angol nyelvvizsga
 • további idegen nyelv(ek) ismerete
 • statisztikai adatfeldolgozó szoftverek ismerete (pl. SPSS)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai végzettséget és tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek másolata
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • a szakmai publikációk bibliográfiája
 • max. 2 oldalas motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan tovább információt az szki.office@gmail.com címen lehet kapni.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Személyesen vagy postai úton: Székelyföldi Közpolitikai Intézet, Sepsiszentgyörgy, Olt utca, 8 szám, B2 iroda.
 • Elektronikus úton az szki.office@gmail.com címen.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezések elbírálását az igazgató által felkért szakértő bizottság végzi. A benyújtási határidőt követően a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, a legkiválóbb jelentkezőket személyes találkozásra, interjúra hívjuk.

Az állásfelhívás publikálási időpontja: 2019. július 15.