Imre Erika

Imre Erika

Researcher
SZAKMAI TAPASZTALAT

2016 óta kutató

Székelyföldi Közpolitikai Intézet, Sepsiszentgyörgy

2013 – 2015: Oktató (angol, magyar, román nyelv)

Centrul de Limbi Străine Interstudia, Kolozsvár

TANULMÁNYOK

2012 – 2015: Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok alapképzés

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

2010 – 2012: Ír tanulmányok mesteri

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Kolozsvár

2007 – 2010: Angol nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom alapképzés

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2003 – 2007: Érettségi

Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, kétnyelvű matematika-informatika szak

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Idegen nyelvek

román:C2/C2/C2/C2/C2

angol: C2/C2/C2/C2/C2

Mesteri diploma

spanyol:C2/C2/C1/C1/B2

portugál: C2/C1/B2/B1/A2

francia: A2/A2/A2/A1/A1

katalán/valenciai: A2/A2/A1/A1/A1

Certificat de Nivell Basic de Llengua Catalana

Digitális készségek (ÖNÉRTÉKELÉS)

Információ feldolgozása: önálló felhasználó

Kommunikáció: önálló felhasználó

Tartalom létrehozása: önálló felhasználó

Biztonság: alapszintű felhasználó

Probléma megoldás: alapszintű felhasználó

Office programok ismerete

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

2014 február-május:Gyakornok

Magyar Tudományos Akadémia, Kisebbségkutató Intézet, Budapest

2012 február–június: Kulturális tanulmányok mesteri – Erasmus áthallgatás

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Spanyolország)

Publikációk

– IMRE Erika: “Ilyeneket játszodtam a fejemben” – Máté Angi: Mamó, Korunk, 2010/3, 121-122.o.

– BODÓ Barna – IMRE Erika: A sepsiszentgyörgyi honvéd emlékmű, In Papp Richárd, A. Gergely András (Szerk.): A nemzettudat tárgyiasulásai – Háttértanulmányok a magyarság kutatásához, Budapest: Antroport Könyvek, 2015.

Fordítás

BAUBÖCK, Rainer: Érdekeltség-alapú állampolgárság és transznacionális politikai részvétel: a külső szavazás normatív értékelése (ford. Szakács Borbála, Imre Erika, Muszka-Pál Réka), Regio, 2014/1, 5-35. o.