Echipa noastră

Coordonator cercetare

Director executiv

Specialist resurse umane/ Cercetător

Cercetător

Cercetător

Cercetător

Cercetător

Cercetător