Illés Tamás

Illés Tamás

Cercetător
SZAKMAI TAPASZTALAT

2020 óta: Tudományos munkatárs

Székelyföldi Közpolitikai Intézet

2017–2020: megbízott óraadó

ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

2016–2017: tervező-elemző

Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)

TANULMÁNYOK

2016–: ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz-Meteorológia Program

2014–2016: ELTE TTK, Geográfus MSc, regionális elemző szakirány

2015/2016 őszi félév: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Erasmus+ Hallgatói Mobilitás)

2011–2014: ELTE TTK, Földrajz BSc, regionális elemző szakirány

2007–2011: Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely

PUBLIKÁCIÓK

A teljes publikációs jegyzék elérhető az MTMT-ben.

FOLYÓIRATCIKKEK

Illés Tamás (2019): A székelyföldi unitáriusok demográfiai térfolyamatai a népszámlálási adatok tükrében. Keresztény Magvető 125 (1). pp. 16–43.

Illés Tamás – Bottlik Zsolt (2018): A moldáv identitás rétegei. Tér és Társadalom 32 (4). pp. 84–105.

Illés Tamás (2018): Kelet és Nyugat között – a román csoportok etnikai földrajzi vizsgálata a kezdetektől napjainkig. Földrajzi Közlemények 142 (2). pp. 137–153.

Illés Tamás (2018): A kulturális globalizáció földrajzi vonásai. Tér és Társadalom 32 (2). pp. 3–20.

Illés Tamás (2016): Unitáriusok a székelyföldi megyékben – vallásföldrajzi vizsgálat (1850-2011). Földrajzi Közlemények 140 (2). pp. 152-167.

KÖNYV, SZERKESZTETT

Kőszegi Margit – Barta Géza – Illés Tamás – Berki Márton (szerk.) (2019): Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. ELTE TTK, Budapest. 279 p.

KÖNYVFEJEZETEK

Illés Tamás: Urbanizált falvak, ruralizált városok – A romániai szisztematizálások alulnézetben. In: Banai Zsófia – Demjén Ágnes – Gódány Nikoletta – Lendvai Timár Edit – Lehoczki Zsuzsanna – Rénes Balázs (szerk.): Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Martin Opitz Kiadó, Budapest

Barta Géza – Illés Tamás – Bottlik Zsolt (2019): Orosz és szovjet népszámlálások etnikai-nemzeti kontextusban. In: Kőszegi Margit – Barta Géza – Illés Tamás – Berki Márton (szerk.): Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. ELTE TTK, Budapest. pp. 80–97.

Illés Tamás (2019): Etnikai-vallási zárvány a dél-oroszországi frontier mentén: a kalmükök. In: Kőszegi Margit – Barta Géza – Illés Tamás – Berki Márton (szerk.): Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. ELTE TTK, Budapest. pp. 125–134.

Illés Tamás (2019): Kulturális átmenetek egy geopolitikai ütközőzónában. In: Lendvai Timár Edit – Berta Erika – Lehoczki Zsuzsanna – Pravetz Beáta (szerk.): Dimenziók 2019 – Kultúrák és etnikumok találkozása. Martin Opitz Kiadó, Budapest. pp 265–274.

Bottlik Zsolt – Illés Tamás (2018): Moldova etnikai konfliktusainak földrajzi vonatkozásai. In: Bottlik Zsolt (szerk.): Etnikai földrajzi kutatások Köztes-Európában. ELTE TTK, Budapest. 79–94.

Illés Tamás (2018): A román csoportok etnikai földrajzi vizsgálata. In: Bottlik Zsolt (szerk.): Etnikai földrajzi kutatások Köztes-Európában. ELTE TTK, Budapest. 117–134.

Illés Tamás (2018): Egy pufferzóna etnikai földrajza – a Budzsák. In: Bottlik Zsolt (szerk.): Etnikai földrajzi kutatások Köztes-Európában. ELTE TTK, Budapest. pp. 145–153.

RECENZIÓK

Illés Tamás (2018): Herb, G. H. and Kaplan, D. H. (eds.): Scaling Identities. Nationalism and Territoriality. Hungarian Geographical Bulletin 67 (4). pp. 401–404.

Illés Tamás (2018): Cusco, A.: A contested borderland. Competing Russian and Romanian visions of Bessarabia in the late nineteenth and early twentieth century. Tér és Társadalom 32 (4). pp. 113–116.

Illés Tamás (2016): Meusburger, P., Freytag, T. and Suarsana, L. (eds.): Ethnic and Cultural Dimensions of Knowledge. Hungarian Geographical Bulletin 65 (3). pp. 306–309.

ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK

Illés Tamás (2019): Kalmükök – buddhista népcsoport az európai sztyeppén. A Földgömb 37 (8). 26–39.

Illés Tamás (2017): A Budzsák – Ütközőzóna a végeken. A Földgömb 35 (1–2). pp. 88–95.

DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK

MapInfo, ArcGIS, SPSS, MS Office

NYELVTUDÁS

angol (felsőfok)

román (középfok)

német (középfok)