Székely István Gergő

Székely István Gergő

Coordonator cercetare
Szakmai tapasztalat

2015:
Óraadó tanár (adjunktus), Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
▪ Oktatási tevékenység, felsőoktatás

2007:
Tudományos munkatárs, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
▪ Társadalomtudományi kutatás

Tanulmányok

2007-2014
PhD, Central European University, Budapest
▪ politikatudomány

2006-2007
MA, Central European University, Budapest
▪ politikatudomány

2005-2006
MA, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Politika- és Közigazgatástudományi Kar
▪ politikatudomány

2000-2004
BA, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Politika- és Közigazgatástudományi Kar
▪ politikatudomány

Egyéb munkák:

▪ 2017 óta:– YOUMIG – Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration – tematikus szakértő.
▪ 2016, 2011 ‑ “Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition (EPAC)” szakértői kérdőíves vizsgálat az európai etnikai és regionalista pártokról – szakértő Romániára
▪ 2011 – 2016 tudományos segédmunkatárs, CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0394 számú, “Political Mobilization of Minorities and Anti-Diversity Discourse in the Context of the European Crisis Of Multiculturalism” c. kutatás, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigasgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Projektvezető: Salat Levente
▪ 2012 – szakértő, a 2012-es romániai választásokra készült“Votul Meu / Szavazatom” (http://www.votulmeu.com/,) c. honlap számára a politikai pártok pozícióinak kódolása.
▪ 2010-2012 – tudományos munkatárs, “Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában c. kutatási projekt, OTKA K82051, Projektvezető: Salat Levente
▪ 2010 – tudományos munkatárs, „A határon túli magyarság pártjai – kisebbségi képviselet, pluralizmus, intézmények és stratégiák” c. kutatási projekt, Domus Hungarica C2011021. Projektvezető: László Öllös.
▪ 2009 – szakértő, a 2009-es európai parlamenti választásokra készült “EU Profiler”, honlap számára a magyarországi politikai pártok pozícióinak kódolása.

Publikációk:

2017 – Harrach, Gábor – Rákóczi, Krisztián: Adalékok a felvidéki magyarság 2009 utáni politikatörténetéhez. Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet–L’Harmattan Kiadó, 2017, 176 p.
2013 – Horváth, István – Kiss, Tamás: SEEMIG Country Report WP3. Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory, Labor Market and Human Capital Processes in Romania.
2013 ‑ Kiss, Tamás: SEEMIG Country Report WP4. Analysis on existing data production systems and major data sources in Romania. Studii de atelier: cercetarea minorităților naționale din România nr. 52/2013
2013 – Bakk, Miklós: Regionalism asimetric şi administraţie publică. Studii de atelier: cercetarea minorităților naționale din România nr. 54/2013.

Minority organizations as channels for protest voting: Evidence from Romania. Paper presented at the 2016 Annual Meeting of the Hungarian Political Science Association, Pázmány Péter Catholic University, Esztergom, Hungary, 2016 June 17-18.
(társszerző: Salat Levente) Non-territorial autonomy in Romania: Unassumed arrangements and projects of institutional design. Paper presented at the workshop “National-Personal Autonomy, Non-territorial Autonomy, Cultural Autonomy”, The University of Vienna, January 8-10, 2015.
(társszerző: Salat Levente) Special Seats for Minorities in the Lower House of the Romanian Parliament – A Critical Assessment. Paper presented at the 23rd IPSA World Congress of Political Science, Montreal, Canada, 19-24 July 2014.
Cultural Autonomy in Hungary, Romania and Serbia: Legitimacy and Minority Internal Pluralism. Paper presented at the workshop “Ethno-democracy in the heart of Europe: political mobilization and representation of ethnic groups in Bosnia and Herzegovina in a comparative perspective”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 23-24 September, 2013.
Intra-ethnic Competition and Cooperation among the Parties of the Hungarian Minorities in Romania, Serbia and Slovakia. Paper presented at the conference “New Policies of Accommodating Diversity. Challenges and Opportunities for Multilevel States”, University of Konstanz, Germany, June 13-15, 2013.
Politikai fragmentáció és a versengés tartalma a határon túli magyar politikában [Political Fragmentation and the Content of Party Competition in the Party Systems of the Hungarian Minorities]. Paper presented at the 19th Annual Conference of the Hungarian Political Science Association, Cluj/Kolozsvár, May 30, 2013.
Autonomy Arrangements in the World. Presentation of the project and the terms of reference. Presentation delivered at the workshop “Autonomy Arrangements in the World”, Flensburg, Germany, September 14-15, 2012.
Intra-ethnic Competition and Cooperation among the Hungarian Minority Parties of Romania, Serbia and Slovakia. Paper prepared for the ECPR Joint Sessions of Workshops (Workshop: Ethnicity, Territory, and Party Competition. Toward a Unified Approach), Antwerp, Belgium, April 10-15, 2012.

2009 – ECPR Summer School in Methods and Techniques, Ljubljana, Slovenia – “Political Game Theory” (30 óra)

 

Önálló kötet

Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz. 2011. Cluj: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale – Kriterion.

Szerkesztett kötet

Kiss, Tamás – Székely, István Gergő – Toró, Tibor – Bárdi, Nándor – Horváth, István, Unequal Accommodation of Minority Rights. Hungarians in Transylvania. 2018. Cham: Palgrave Macmillan

Salat, Levente – Sergiu Gherghina – George Jiglău – Monica Andriescu – István Gergő Székely, Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților. Cazul României şi contextul european actual. 2017. Iași: Institutul European.

Salat, Levente – Sergiu Constantin – Alexander Osipov – István Gergő Székely, Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. 2014. Cluj: ISPMN Publishing.

Cikkek, tanulmányok szerkesztett kötetekben

Mobilizing Strategies of Hungarian Minority Parties in Romania, Serbia and Slovakia. In Anna-Mária Bíró (ed.) Populism, Memory and Minority Rights. Central and Eastern European Issues in Global Perspective, 2018. Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 143-185

(társszerző: Salat Levente) Az etnikai párt fogalma. In Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (szerk.) Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014., 2018, Budapest: MTA Etnikai Kisebbségkutató Intézet – MTA Történettudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 25-80.

(társszerző: Bakk Miklós és Toró Tibor) Az erdélyi magyar pártrendszer. In Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (szerk.) Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014., 2018, Budapest: MTA Etnikai Kisebbségkutató Intézet – MTA Történettudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 81-112.

(társszerző: Bakk Miklós és Toró Tibor) A romániai magyar szavazóbázis. In Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (szerk.) Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014., 2018, Budapest: MTA Etnikai Kisebbségkutató Intézet – MTA Történettudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 113-149.

(társszerző: Kiss Tamás és Barna Gergő) Az erdélyi magyarok választói viselkedése 1999 és 2014 között. In Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (szerk.) Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014., 2018, Budapest: MTA Etnikai Kisebbségkutató Intézet – MTA Történettudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 150-201.

(társszerző: Toró Tibor és Salat Levente) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség érdekképviseleti gyakorlata. In Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs (szerk.) Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014., 2018, Budapest: MTA Etnikai Kisebbségkutató Intézet – MTA Történettudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 202-240.

(társszerző: Kiss Tamás és Toró Tibor) Erdélyi magyarok: kisebbség, politikai közösség, vagy diaszpóra? In Bárdi Nándor – Éger György (szerk.) Magyarok Romániában 1990-2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. 2017, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 277-340.

(társszerző: Horváth István) Minority Representation in the New EU Member States. In Vít Novotny (ed.) Unity in Adversity. Immigration, Minorities and Religion in Europe. Brussels: Wilfried Martens Centre for European Studies, 165-174.

(társszerző: Salat Levente) Succesul electoral al organizaţiilor minorităţilor naţionale în România – un exemplu de vot de protest. In Levente Salat, Sergiu Gherghina, George Jiglău și Monica Andriescu (ed.) Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților. Cazul României şi contextul european actual. 2017. Iași: Institutul European, 133-161.

(társszerző: Salat Levente) Probleme cotidiene şi participarea organizaţională a migranţilor etnici: moldovenii stabiliţi în România, maghiarii şi germanii transilvăneni relocaţi în Ungaria, respectiv Germania. In Levente Salat, Sergiu Gherghina, George Jiglău și Monica Andriescu (ed.) Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților. Cazul României şi contextul european actual. 2017. Iași: Institutul European, 223-253.

(társszerző: Enyedi Zsolt) Győztesek és vesztesek a képviseleti játszmában. In Gábor Dobos – Zsolt Enyedi – András Hajdú – Gabriella Ilonszki et al. (ed.) Pártok, jelöltek, képviselők. Budapest: Szabad Kéz, 2016, 8-44

(társzerző: Salat Levente) Conclusion. In Levente Salat – Sergiu Constantin Alexander Osipov – István Gergő Székely (eds.) Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases, 443-478, Cluj: ISPMN Publishing, 2014.

Tanulmányok szakfolyóiratokban

(társszerző: Kiss Tamás) Shifting Linkages in Ethnic Mobilization: The Case of RMDSZ and the Hungarians in Transylvania. Nationalities Papers, 2016. Vol. 44. No. 4., 591-610.

(társszerző: Horváth István) Diversity Recognition and Minority Representation in Central and Southeast Europe: A Comparative Analysis. Nationalities Papers, 2014, Vol. 42, No. 3, .426-448

Válságok és választások évada Romániában. Századvég, no. 67 (2013/1), 65-100.

(társszerző: Kiss Tamás és Barna Gergő) A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása. Magyar Kisebbség, 2013, Vol. 18, No. 2., 7-40.

(társszerző: Bakk Miklós) Egy regionalista vegyes párt esélyeiről Erdélyben. Magyar Kisebbség, 2012, Vol. 17, No. 1-2.

(társszerző: Illyés Gergely) A 2012-es romániai helyhatósági választások tanulságai. Kisebbségkutatás, 2012, Vol. 13., No. 1.

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az erdélyi magyar pártrendszer jövője. Hozzászólás Toró T. Tibor és Toró Tibor vitaindítójához. Magyar Kisebbség, 2011, Vol. 16, No. 1-2, 97-121.

Reprezentarea minorităţilor în consiliile locale: o analiză a prevederilor legislative speciale referitoare la minorităţi. Sfera Politicii, 2009, Vol. 17. No. 138., 38 47.

Elnökválasztás Romániában 2009-ben. In: Bodó Barna (ed.) Romániai Magyar Évkönyv 2009-2010. Temesvár: Szorvány Alapítvány, 2010

Soluții electorale speciale pentru minorități – legislația românească în perspectivă comparată. In Gidó Attila – Horváth István – Pál Judit (ed.) 140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est. Cluj: Editura ISPMN – Kriterion, 2010.

Egyéni választókerületes többségi rendszer arányos kimenetellel? Románia új választási rendszere. Pro Minoritate, 2009, Vol. 18., No. 1., 7-33.

(társszerző: Bognár Zoltán) Románia új választási rendszere. In: Bodó Barna (ed.) Romániai Magyar Évkönyv 2008., Temesvár: Szórvány Alapítvány, 2008.

Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local – o evaluare a legislaţiei electorale româneşti pe baza rezultatelor alegerilor locale din 2004 şi 2008. In: Salat Levente (ed.) Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată. Cluj: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2008, 179-202.

A romániai magyar szavazók választói magatartása. In: Bodó Barna (ed.) Romániai Magyar Évkönyv 2004-2005. Temesvár: Szórvány Alapítvány, 2005, 49-93.

(társszerző: Bakk Miklós és Szász Alpár Zoltán) Parlamenti választás Romániában 2004 novemberében. In: Bodó Barna (ed.) Romániai Magyar Évkönyv 2004-2005. Temesvár: Szórvány Alapítvány, 2005, 93-116.

(társszerző: Bakk Miklós és Szász Alpár Zoltán) Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében. Magyar Kisebbség, 2004, Vol. 9, No. 4., 3-52.

Working paper

Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România ‑ The political representation of national minorities in Romania. Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România – Working Papers in Romanian Minority Studies, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca (WP 20/2009)

The representation of national minorities in the local councils – an evaluation of Romanian electoral legislation in light of the results of the 2004 and 2008 local elections / Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local – O evaluare a legislaţiei electorale românești pe baza rezultatelor alegerilor locale din 2004 si 2008. Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România – Working Papers in Romanian Minority Studies, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca (WP 11/2008)

Soluţii instituţionale speciale pentru reprezentarea parlamentara a minorităţilor naţionale. Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România – Working Papers in Romanian Minority Studies, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca (WP 5/2008)