Regionális barométer 2019

  • Place
  • Date

A Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet által kezdeményezett Regionális törésvonalak Romániában vizsgálat keretén belül 2019 tavaszán nagymintás adatfelvételre került sor, amely Románia teljes népességét és az erdélyi magyarokat vizsgálta. Az adatfelvételt a Transylvania Inquiry és a TT Research & Communications végezte. A vizsgálat öt, egymással összefüggő terület feltérképezésére vállalkozott, amelyek egyben kutatási jelentésünk nagy fejezeteit képezik. Ezek a következők:

1. Fejlődési idealizmus. Milyen képzeteket társítanak a románok (és az erdélyi magyarok) a fejlődéshez? Mit értenek fejlődésen? Hogyan ítélik meg Románia helyét a fejlődési hierarchiában, és hogyan ítélik meg az ország fejlődési kilátásait?

2. Regionális identitások. Milyen erős Romániában a regionális identifikáció és egyáltalán milyen területi egységekhez kötődik? Hogyan függ össze ez a kérdés a belső fejlettségi hierarchiák és általában véve a fejlődés kérdésével? Milyen eséllyel aktivizálódhatnak politikailag a regionális törésvonalak? Mekkora a decentralizáció, a regionális pártok, az ország föderális átalakításának a támogatottsága?

3. Korrupciópercepciók. Hogyan viszonyulnak a kérdezettek a korrupció kérdéséhez és az antikorrupciós diskurzus különböző elemeihez? Hogyan viszonyul a korrupcióellenes harc támogatása a fejlődésről alkotott képzetekhez?Hogyan befolyásolja a korrupcióellenes retorika a demokrácia-felfogásokat?

4. Demokráciakoncepciók és a politikai kultúra elemei. Mit gondolnak a románok a demokráciáról? Melyek számukra a demokratikus berendezkedés legfontosabb elemei? Hogyan viszonyulnak olyan, a normatív demokrácia-felfogásokkal összeférhetetlen intézményes megoldásokhoz, mint a törvényhozás ügyészi ellenőrzése, a technokrácia vagy az erőskezű, nem választott vezető? Melyek a román politikai kultúra ezzel összekapcsolódó elemei? Hogyan alakultak a különböző politikai részvételi formák és a különböző intézmények iránti bizalom?

5. Etnikumközi viszonyok, magyarellenesség. Hogyan viszonyul a román társadalom a kisebbségi jogokhoz, a magyar etnopolitikai törekvésekhez és a magyar(országi) nemzetpolitikához?3 Mennyire fogadják el a területen kívüli állampolgárságot? Hogyan viszonyulnak a „határon túli román közösségek”-hez?

A teljes kutatási jelentés letölthető az alábbi linken:

Regionalis Barometer_FIN