About the institute

SSzékelyföldi kutatóintézetként, a régió politikai, gazdasági és társadalmi folyamatait vizsgáljuk.

A Székelyföldi Közpolitikai Intézet (továbbiakban SZKI) egy nem kormányzati és nem politikai alapokon működő kutatóintézet, melynek fő célja olyan szakmai háttéranyagok kidolgozása, amelyek elősegítik a székelyföldi önkormányzatok közpolitikai céljainak megvalósítását.

Az SZKI a következő pillérek mentén készít a Székelyföldre vonatkozó kutatásokat, fejlesztő stratégiákat és konkrét akcióterveket:

Vizsgáljuk, kutatjuk a Székelyföld társadalmi, gazdasági és politikai folyamatait

Az SZKI elsődleges célja a Székelyföldről rendelkezésre álló hasznosítható tudás gyarapítása és elmélyítése. Ennek megfelelően feladatunknak tekintjük a szisztematikus adatgyűjtést, a megfelelő adatbázisok összeállítását, mutatók kidolgozását, illetve ezen adatok feldolgozását és ismertetését. Ugyanakkor bízunk benne, hogy az elvégzett kutatások egy változó politikai helyzetben is segítséget nyújthatnak az adekvát válaszok, érvek megfogalmazásában.

Közpolitikákat, szakpolitikákat dolgozunk ki a Székelyföld számára

A SZKI egyik legfontosabb feladata olyan szakpolitikák kidolgozása, amelyek a Székelyföld fejlesztését szolgálják, és amelyeket a székelyföldi önkormányzatok gyakorlatba ültethetnek komolyabb nehézségek nélkül. Az a célunk, hogy olyan közpolitikákat dolgozzunk ki, amelyek életminőség javulást idéznek elő, elejét veszik az elvándorlásnak, és gazdaságfejlesztő hatásúak, és ezáltal megalapozhatják a Székelyföld, mint sajátos kulturális és gazdasági adottságokkal rendelkező régió fejlesztését.

Együttműködünk a székelyföldi önkormányzatokkal

Célunk az aktív kapcsolattartás a székelyföldi önkormányzatokkal, jogvédelmi szolgálatokkal és a régió fejlődésében érdekelt egyéb szervezetekkel, szereplőkkel. Igyekszünk a létező székelyföldi tapasztalatokat és tudást összegyűjteni és közkinccsé tenni, a hálózat bármely tagja számára jogi és közigazgatási területeken tanácsokkal is szolgálni.

Bekapcsolódunk a Digitális Székelyföld kifejlesztésébe

A Digitális Székelyföld küldetése, hogy az összehangolt kormányzati fejlesztési programoknak köszönhetően a digitális környezet kiegyensúlyozottan fejlődjön, lehetővé téve, hogy az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások pozitív lendületet adjanak a versenyképességnek, a fenntartható gazdasági növekedésnek, a foglalkoztatásnak és a társadalmi esélyegyenlőségnek. Ezen célok szakmai megalapozásában, a fejlesztések előkészítésében kívánunk részt vállalni.

Részt veszünk a Székely Háló kidolgozásában

Szeretnénk a Székelyföldön élőket, és az innen elszármazott, a nagyvilágban szétszóródott honfitársainkat egy hálózatba szervezni, ahol könnyen kapcsolatba tudunk lépni bárkivel. Ez a háló nem csak természetes személyeket, hanem cégeket és önkormányzatokat is becsatornázna.

Hozzájárulunk a székelyföldi önkormányzati képviselők képzéséhez

A tanácsosoknak a törvény értelmében kötelező képzésen részt venniük, amit az önkormányzat költségvetése áll. Ennek ellenére eddig szinte senki nem alakított ki képzéseket (vagy nem kezdeményezte olyan képzési formák kialakítását), amelyek szakmailag magas színvonalú, hasznosítható, magyar nyelvű ismetereket szolgáltatnának a tanácsosoknak, önkormányzati alkalmazottaknak, illetve a román közigazgatás változásaira is felkészíti őket. Az SZKI részt kíván venni e hiányzó keretek létrehozásában és működtetésében, a megvalósításhoz szükséges partnerségek kialakításában.

 

.

 • 2019

  FOCUS ON SZÉKELYFÖLD

  ETHNIC-BASED INCOME AND ECONOMIC INEQUALITIES IN SZÉKELYFÖLD CONFERENCE

 • 2019

  LAUNCH OF THE INSTITUTE'S WEBSITE AND SOCIAL NETWORKING PAGES

 • 2018

  PREPARATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT RESEARCH

 • 2017

  THE PUBLIC POLICY INSTITUTE OF SZÉKELYFÖLD IS ESTABLISHED